Mietitäänpä heti Leania ja sähkönkulutusta. Leanin perusajatuksena on vähentää työskentelyn hukkaa ja saada aikaa hyvä virtaustehokkuus. Harvat yritykset kuitenkaan ovat ottaneet lean-ajattelun periaatteita käyttöön sähkönkäytön hyötysuhdetta huomioiden. Hukkaan mennyt energia yleensä sivuutetaan lean-ajattelun ongelmanratkaisusta, koska asiaa pidetään liian monimutkaisena tai liikaa toimivuutta vaikeuttavana asiana.

Tämä voi kuitenkin olla virhe. Energiankäyttö ja materiaalit ovat suuri osuus valmistuskustannuksista, ja tutkimusten mukaan esimerkiksi LCD-television tuotantokustannuksista 45% koostuu energiankäytöstä. Esimerkiksi raaka-aineiden, kuten teräksen ja kemikaalien, valmistuksessa osuus on pienempi, n. 15%. Se on silti toiseksi suurin kuluerä heti valmistuksen raaka-aineiden jälkeen. Parhaillaan energiankäyttöä voitaisiin vähentää jopa 30 prosenttia lean-periaatteiden avulla, joka tarkoittaisi valtavia kustannussäästöjä valmistusprosessissa.

Ajattelemalla aiemmin leanin osalta sivuutettuja osa-alueita tutkimalla voi löytää siis uusia, tehokkuutta erittäin paljon parantavia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Eurooppalainen kemikaaliyritys on käyttänyt leanin value stream -analyysiä raaka-aineiden virtaa lyötääkseen alueet, jotka tuottavat arvoa ja ne jotka eivät. Yritys sai tietää hukkaavansa 30 prosenttia raaka-aineistaan.

Siinä missä lean tuokin tehokkuutta virtaukseen yleensä melko vaivattomasti, kannattaa hukkaa tarkastella useammalta eri kantilta. Pelkkä sähkön kilpailutus ei enää riitä yrityksille kilpailukyvyn säilyttämiseen, vaan käyttöön on otettava monitahoisempia lähestymistapoja. Energian hukan kartoittaminen ja vähentäminen on tässä asiassa tulevaisuudessa erittäin tärkeässä osassa.