Lean on monille tuttu käsite valmistavasta teollisuudesta – kaikkihan on alunperin lähtöisin Japanista, Toyotan tehtaalta, jossa valmistettiin tietenkin autoja. Leanin käsite onkin monille juurtunut nimenomaan fyysisiä tuotteita valmistavien yritysten toimintatavaksi. Mutta onko Lean pelkästään tätä, vai voidaanko tätä ajatusmallia hyödyntää myös digitaalisissa bisneksissä, joissa ei ole fyysisiä tuotteita, vaan virtuaalinen tuote kuten vaikkapa VPN?

Lean, agile, scrum

Ohjelmistokehityksen puolella Leania todellakin voidaan hyödyntää, sillä yhtä lailla hukan poistaminen ja laadun varmistaminen kuuluvat myös ohjelmistokehityksen ytimeen. Vähentämällä hukkaa parannetaan tehokkuutta ja kannattavuutta myös ohjelmistoyritysten kohdalla.

Ohjelmistofirmojen kohdalla ei kuitenkaan yleensä puhuta Leanista, vaan Lean on nimenomaan valmistavaan teollisuuteen suunnattu ajatusmalli. Ohjelmistopuolella termin korvaavina käsitteinä toimii ketterät menetelmät & agile. Käytännössä ja yksinkertaistettuna tässä on siis kyse Leanin soveltamisesta ohjelmistotuotantoon. Kun hyödynnetään Leania eli Agilea ohjelmistopuolella, on tarkoituksena sama kuin Leanissa alun perin – kaiken turhan poistaminen. Tämä voi mm. tarkoittaa prosessien sujuvoittamista ja asioiden yksinkertaistamista – jätetään kaikki turha työ tekemättä ja suunnitellaan kaikki jo alun perin niin, ettei turhaa työtä tarvitse tehdä.