Lean-ajattelu sai tuli tunnetuksi vuonna 1990, jolloin julkaistiin James P. Womackin, Daniel T. Jonesin ja Daniel Roosin yhteistyönä kirjoitettu kirja The machine that Changed the World. Se on edelleen yksi lean-kirjojen klassikkoteoksista ja sitä suositellaan kaikille lean-ajattelusta kiinnostuneille. Womack ja Jones kirjoittivat vuonna 1996 aiheesta vielä yksityiskohtaisemman teoksen nimeltään Lean Thinking.

Lean-ajattelun juuret ovat vuosina 1948-1975 Taiichi Ohnon, Shigeo Shingon ja Eiji Toyodan kehittämässä Toyotan tuotantojärjestelmässä, joka on englanniksi Toyota Production System eli TPS. Tätä Toyotan toimintafilosofiaa oltiin alettu osittan kehittää jo ennen vuotta 1948, sillä ensimmäiset sen pohjana olevat kirjoitukset on kirjoitettu 1910-luvulla. TPS-järjestelmää pidetään lean-ajattelun esikuvana. The machine that Changed the World -kirja onkin suurelta osin tarina siitä, kuinka Toyota muutti autoteollisuuden tuotantoperiaatteita ja nousi maailman suurimmaksi autonvalmistajaksi. TPS-järjestelmä kiteytettiin ajattelumalliksi, joka nykyisin tunnetaan nimellä lean.

Lean-ajattelun kehitys

Lean on Toyotan luomasta mallista yksinkertaistettu ajattelufilosofia. Kun Toyotan malli käsitti 14 perusperiaatetta, on ne lean-ajattelussa tiivistetty viiteen ydinkonseptiin, jotka The machine that Changed the World esittelee. Nämä viisi ydinkonseptia ovat arvon määrittäminen asiakkaiden toiveiden mukaisesti, tuotteen arvoketjun arviointi sekä turhien asioiden pois karsiminen tuotantoprosessista, arvoketjun pohjautuminen imuohjaukseen, joka perustuu asiakkaan tarpeisiin,

Lean-termiä käytti ensimmäisen kerran vuonna 1988 John Krafcik artikkelissa ”Triumph of The Lean Production System”. Lean-ajattelu on nykyisin levinnyt ympäri maailman ja sitä käytetään useilla eri aloilla sen levittyä tuotannon lisäksi myös johtamiseen, rakentamiseen ja palveluihin. Koska jokainen yritys on yksilö, täytyy myös lean-ajattelua soveltaa yrityksessä siten, että se täyttää yrityksen tarpeet. Leanin orjallinen noudattaminen kaikkine ominaisuuksineen ei sovi jokaiselle yritykselle. Ei siis kannata keskittyä yksittäisiin asioihin, vaan nimenomaan yrityksen toiminnan optimoimiseen kokonaisuutena.

Vastaa