Leania pidetään pääasiallisesti johtamisfilosofiana. Se on kuitenkin ajattelutapa, joten siksi se soveltuu lähes kaikkeen mitä teemme. Pelkistettynä leanin tarkoitus on keskittyä toiminnan järkeistämiseen, oli kyse sitten palvelusta tai tuotannosta. Vaikka lean pohjautuukin Toyotan tuotantoprosessin optimoimiseen, on sille löydetty nykyisin useita eri käyttötarkoituksia palveluista rakentamiseen.

Karsi turha toiminta

Leanin tarkoituksena on kokonaisuuden optimoiminen. Asiakkaan tulee saada haluamansa mahdollisimman halvalla ilman, että hinnan halpuus aiheuttaa kuormitusta työntekijöille tai ympäristölle. Siksi tuotantoprosessista onkin karsittava pois kaikki turha ja tuottamaton toiminta. Näitä turhuuksia on ollut alkujaan seitsemän, mutta nykyisin niitä katsotaan olevan kahdeksan. Turhina ja tuottamattomina asioina pidetään viallista tuotetta tai palvelua, ylituotantoa, liian pitkää odotusaikaa, yliprosessointia, työntekijöiden kykyjen alikäyttöä, tavaroiden ylipitkiä kuljetusaikoja, liian suuria varastoja sekä tarpeetonta liikettä ja huonoa ergonomiaa.

Leanin tavoitteet

Leanin tavoitteina on saada tuote tai palvelu asiakkaalle oikeaan paikkaan, oikean laatuisena ja ajallaan. Näin parannetaan asiakastyytyväisyyttä, eliminoidaan turhat piiloprosessit sekä hukka, lyhennetään läpimenoaikoja ja odotusaikoja, parannetaan tuotantoprosessin jouhevuutta sekä laatua ja alennetaan kustannuksia karsimalla pois kaikki turhat toiminnat. Myös henkilöstön työviihtyvyys kasvaa, koska henkilökunta ei koe hukkaavansa aikaa turhaan työhön.

Muista, että jokainen yritys on erilainen

Lean on ajattelutapa, joten sitä voidaan soveltaa lähes kaikilla osa-alueilla. Se ei kuitenkaan ole kirjaimellinen metodi, vaan sovellettava filosofia. Leaniin siirtyessään yrityksen tuleekin kaikkein ensimmäisenä kartoittaa, mitkä osat lean-ajattelusta sopivat heidän yrityksensä tarpeisiin. Voidaan siis sanoa, että jopa lean-ajatteluun voidaan soveltaa lean-ajattelua, koska leanistakin voidaan karsia pois ne osa-alueet, jotka eivät ole järkevästi sovellettavissa yrityksen kohdalla.