Lean on tuottavuuden parantamiseen kehitetty ratkaisu. Se keskittyy yksittäisten asioiden sijaan yrityksen toimintojen hallitsemiseen kokonaisuutena, sillä yksikin huonosti pyörivä ratas voi aiheuttaa yritykselle tappioita, vaikka yksittäinen ongelma vaikuttaisikin itsessään melko harmittomalta. Lean keskittyy näiden virheiden eliminointiin, jotta yrityksen toiminta olisi mahdollisimman hyvin optimoitua.

Mitä lean ei ole

Lean-ajattelutapa ei ole opas, jonka jokaista ohjetta on noudatettava orjallisesti. Ennen lean- johtamiseen siirtymistä on hyvä perehtyä kaikkiin leanin osa-alueisiin huolellisesti. Näin voidaan selvittää, mitkä osat leanista ovat yrityksen toimintatavan kannalta hyödyllisiä. Esimerkiksi puhtaasti palveluita tuottavan yrityksen ei välttämättä kannata kiinnittää huomiota leanin antamiin ohjeisiin kuljetuksesta ja varastoinnista, sillä ne eivät välttämättä ole lainkaan osa yrityksen toimintamallia.

Lean on asiakaslähtöistä johtamista

Leanin periaatteena on toimittaa asiakkaalle oikea tuote oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Siinä keskitytään asiakkaan kannalta tärkeisiin asioihin ja pyritään eliminoimaan kaikki se toiminta, mikä ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Esimerkiksi ohjelmistoyrityksen ei kannata tehdä tuottamaansa ohjelmistoonsa ominaisuuksia, joita asiakas ei tarvitse, vaan suunnitella ohjelmisto asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Lean ei ole työkalu, joka tarjoaa automaattisesti ratkaisun kaikkeen. Siksi se onkin ajattelutapa, jota yrityksen kannattaa soveltaa omaan toimintaansa tehostaakseen ja sujuvoittaakseen sitä laadusta ja kannattavuudesta tinkimättä. Se on filosofia, jossa ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, sillä kuten jokainen yritys, on myös jokainen asiakas yksilö omine erityistarpeineen. Lean- ajatteluun perehtynyt johtaja pystyy kuitenkin tuomaan yrityksen toimintaan leanista ne työkalut, joista heidän yrityksensä hyötyy eri asiakkaiden kohdalla – kaikkien asiakkaiden kohdalla samat työkalut eivät välttämättä ole sovellettavissa samalla tavalla.

Lean pyrkii säästämään aikaa ja resursseja

Monella työpaikalla kulutetaan aikaa turhiin palavereihin ja turhaan papereiden pyörittelyyn. Ja mikäli palaveri on pakollista pitää, voidaan nykyaikana esimerkiksi kysyä, tarvitseeko kaikkien välttämättä olla palaverissa fyysisesti paikalla? Etätyöhön kehitetyt työkalut tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia palavereihin verkon kautta, jolloin siirtymisaika palaverin pitopaikkaan voidaan hyödyntää yrityksen kannalta tehokkaammalla tavalla.

Lean-ajattelussa lähdetään kysymyksestä, onko jokin asia tarpeellinen. Mikäli se on tarpeellinen, kuinka se voidaan suorittaa käyttäen mahdollisimman vähän aikaa ja resursseja. Myös aika on yksi resurssi ja yrityksen kannalta erityisen tärkeä sellainen, sillä useimmissa yrityksissä työntekijöille maksetaan palkka tuntimäärän eikä tuloksen perusteella. Siksi on hyvä pyrkiä käyttämään jokaisen työntekijän työtunti mahdollisimman tehokkaasti.

Hyödynnä uusia innovaatioita

Moni yritys on saattanut jämähtää vanhoihin, toimiviksi todettuihin toimintatapoihin. Koska teknologia kehittyy huimaa vauhtia, on näitä toimintatapoja hyvä aina välillä tarkastella. Onko saatavilla teknologiaa, joiden avulla vanhat prosessit hoituisivat tehokkaammin? Yrityksen johdon onkin hyvä seurata teknologista kehitystä tarkkaan, jotta kilpailijat eivät saa etulyöntiasemaa vain

siksi, että yritys on jatkanut tuttuja ja turvallisia toimintamallejaan. Toimintaa on nykyisin helppo kehittää monella eri osa-alueella teknologiaa hyväksi käyttäen. Tarve on kuitenkin kaikkien keksintöjen äiti, joten siksi monet innovaatiot ovatkin syntyneet tarpeesta tehdä jokin asia paremmin. Siksi erilaisten innovaatioiden käyttäminen ja teknologian kehityksen seuraaminen ovat tärkeitä kaikille, jotka haluavat tehostaa yrityksensä toimintaa lean-ajattelun avulla.